PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Regillio’s Hair kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Regillio’s Hair, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Regillio’s Hair verstrekt.  Regillio’s Hair kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

WAAROM REGILLIO’S HAIR GEGEVENS NODIG HEEFT

Regillio’s Hair verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien jij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG REGILLIO’S HAIR GEGEVENS BEWAART

Regillio’s Hair bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Regillio’s Hair verstrekt jouw persoonsgegevens NIET aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Regillio’s Hair worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Regillio’s Hair gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden NIET aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@regillioshair.nl. Regillio’s Hair zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Regillio’s Hair neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Regillio’s Hair verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Regillio’s Hair op via info@regillioshair.nl. www.regillioshair.nl is een website van Regillio’s Hair.

Regillio’s Hair is als volgt te bereiken:

Postadres                             Hoogstraat 107c 3011 PK Rotterdam
Vestigingsadres                Hoogstraat 107c 3011 PK Rotterdam
KvK                                        24268872
Email                                     info@regillioshair.nl